Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej

19-22 czerwca 2018, Warszawa

Szanowni Państwo,

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i The European Alliance for Personalised Medicine organizuje Letnią Europejską Szkołę Medycyny Personalizowanej „New Horizons in Personalised Medicine”.

Odpowiednikiem Letniej Europejskiej Szkoły Medycyny Personalizowanej jest angielski TEACH (Training and Education for Advanced Clinicians and HCPs) – inicjatywa, która ma na celu edukację młodych lekarzy w zakresie najnowszej wiedzy dotyczącej medycyny personalizowanej.

Medycyna personalizowana opiera się na rozumieniu różnic występujących u pacjentów dotkniętych tą samą chorobą oraz dobieraniu dla nich odpowiednich, „szytych na miarę”, możliwości terapeutycznych. Niezbędne jest przy tym ścisłe współdziałanie diagnostyki i terapii. Koncepcja medycyny personalizowanej staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Częstsze staje się też przekonanie, że personalizowane terapie powinny być oferowane coraz większej grupie pacjentów, zgodnie z zasadą powszechnego i równego dostępu do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.

Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej jest skierowana do lekarzy z grupy wiekowej 28-40 lat.  Jej najważniejszy cel to zapoznanie młodych specjalistów z najnowszymi doniesieniami i odkryciami medycyny personalizowanej, które w przyszłości pomogą im na lepsze rozumienie swoich pacjentów
i tym samym dobór optymalnych terapii.

Podczas 4-dniowego szkolenia jego uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach z zakresu radiologii, onkologii, chirurgii onkologicznej, hematologii, biologii diagnostyki molekularnej. Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej jest szansą na spotkanie z wybitnymi, krajowymi i zagranicznymi specjalistami, którzy prowadzić będą zajęcia dla zaproszonych młodych specjalistów.

Serdecznie zapraszam do Warszawy!

dr n. med. Beata Jagielska
Prezes Polskiej Koalicji
Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia

O szkole

Medycyna personalizowana ma ogromny potencjał w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia wielu pacjentów, gdyż pomaga podejmować decyzje terapeutyczne w oparciu o bardziej szczegółową wiedzę, a także rozpoczynać leczenie choroby w jej wcześniejszych stadiach zaawansowania. Wpływa również na system opieki zdrowotnej zapewniając lepsze wyniki w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia.

Medycyna personalizowana od wielu lat dynamicznie się rozwija i dotyczy już niemal wszystkich specjalizacji medycznych – nie tylko chorób rzadkich i nowotworów, jak to było do niedawna. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia mogli otrzymywać wiedzę na temat najnowszych osiągnięć medycyny personalizowanej, która pozwoli im na optymalizację terapii swoich pacjentów.

Uczestnicy tegorocznej edycji Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej spotkają się w dniach 19-22 czerwca br. w Warszawie.  O miejscu spotkania zadecydowało wygranie przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej      – Stowarzyszenia konkursu na organizację tego wydarzenia. Dwie poprzednie edycje odbyły się w Portugalii i Rumunii.

Podczas 4 dni trwania III Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej młodzi lekarze wezmą udział w wykładach i warsztatach praktycznych  z następujących dziedzin:

  • onkologia
  • hematoonkologia
  • radiologia
  • biologia molekularna
  • immunoterapia
  • gastroenterologia
  • diagnostyka molekularna

O Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała w 2015 roku. Celem Koalicji jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Jej zadaniem jest także wsparcie edukacji w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu.

Idea powołania Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej zapoczątkowana została podczas konferencji „Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii”, która odbyła się w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie 13 października 2015 r. Tematyka podjęta na spotkaniu uświadomiła uczestnikom pilną potrzebę stworzenia organizacji, której misją byłaby kontynuacja omawianej inicjatywy.

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowane na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, dostawców technologii oraz media.

O Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

Początki Instytutu sięgają 1923 roku, w którym Polski Komitet do Zwalczania Raka wystosował apel do polskiego społeczeństwa o ofiary na Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie. Tym darem miał być Instytut Radowy jej imienia, który Maria Skłodowska-Curie wymarzyła sobie w 1921 roku, kiedy podczas wizyty w Chicago powiedziała: „Polska niepodległa powinna mieć (…) swój instytut radowy”. W 1925 roku uzyskano plac pod budowę Instytutu przy ul. Wawelskiej w Warszawie, a 29 maja 1932 roku odbyło się uroczyste otwarcie Instytutu Radowego, z udziałem Marii Skłodowskiej-Curie, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i innych przedstawicieli świata nauki, polityki i kultury. Maria ofiarowała nowej placówce gram radu, będący jej własnością. Był on podstawą rozpoczęcia działalności instytutu..

Instytut prężnie się rozwijał, aż do wybuchu II wojny światowej. W 1936 roku otwarto Pracownię Fizyczną z Wzorcownią Rentgenowską i Pracownią do Pomiarów Ciał Promieniotwórczych, Pracownię Biologiczną, a zespół Instytutu rozwinął również działalność dydaktyczno-naukową. Liczba łóżek wzrosła z 45 do 100.

W sierpniu 1944 roku, podczas powstania warszawskiego, pacjenci oraz część personelu instytutu została wymordowana przez żołnierzy Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej, a budynek Instytutu podpalono. W listopadzie 1945 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zdecydowało o odbudowie Instytutu.

Centrum Onkologii – Instytut jest największą placówką onkologiczną w Polsce. Warszawskie Centrum Onkologii dysponuje 670 łóżkami i zatrudnia 437 lekarzy. Rocznie w trybie ambulatoryjnym przyjmuje się blisko 400 tysięcy pacjentów, hospitalizuje ponad 50 tys. pacjentów, których skutecznie leczy sztab najlepszych w kraju onkologów, korzystających z wysoko specjalistycznych procedur i terapii.

W 1951 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów połączono Instytut Radowy w Warszawie z Instytutem Onkologii w Krakowie oraz z istniejącym od 1947 roku Państwowym Instytutem Przeciwrakowym w Gliwicach w Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z centralą w Warszawie oraz oddziałami w Krakowie i Gliwicach. Dzięki staraniom nestora polskiej onkologii profesora Tadeusza Koszarowskiego na warszawskim Ursynowie zrealizowano potężną inwestycję, której pierwsze pomieszczenia oddano do użytku w 1984 roku. W tym też roku Instytutowi Onkologii nadano obecną nazwę: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Organizatorzy

Kontakt

Biuro organizacji III Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej

E-mail:
office@teach2018.com