Program wydarzenia

Szkolenie i edukacja doświadczonych klinicystów oraz personelu medycznego w zakresie medycyny personalizowanej.
Udział w III Letniej Szkole Medycyny Personalizowanej zostanie potwierdzony certyfikatem. Uczestnicy otrzymają 26 punktów edukacyjnych.
OTWARCIE TEGOROCZNEJ EDYCJI LETNIEJ SZKOŁY MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ EAPM
15:00 – 15:15 
Wprowadzenie
Dr Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
Denis Horgan, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej 
Prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
15:15 – 15:30
Słowo wstępne
Personalizacja leczenia podstawą rozwoju onkologii
Prof. Jacek Fijuth
 Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
OBRADY WSTĘPNE

–  Czym jest personalizowana medycyna? Medycyna personalizowana jako paradygmat integracji systemu opieki zdrowotnej.
–  Zrozumienie różnorodności genetycznej człowieka – wykład poświęcony genetyce, aspiracjom etycznym i ich roli w medycynie.

Przewodniczący sesji: Prof. Angelo Paradiso,  Fundacja Instytut Badań i  Ochrony Zdrowia, Instytut Nowotworów, Bari, Włochy

15:30 – 15:50 

Prof. Maria Małgorzata SąsiadekKonsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15:50 – 16:10 
Genomika – podstawa medycyny personalizowanej
Rob Hastings
16:10 – 16:20 
Prof. Jan Walewski,  Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
16:20 – 17:00
Przerwa kawowa
MEDYCYNA PERSONALIZOWANA I PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU
Przewodniczący sesji:  Denis Horgan,  Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej 
17:00 – 17:30
Biologia molekularna – postępy i wyzwania
Prof. Jerzy Ostrowski, Kierownik Zakładu Genetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
17:30 – 19:00
Oblicza medycyny personalizowanej – czy medycyna personalizowana jest rzeczywiście personalizowana?

Marius Geanta,  Współzałożyciel, Centrum Innowacji w Medycynie, Bukareszt, Rumunia

Od medycyny personalizowanej do personalizowanego zdrowia: regionalne podejście do dostarczania personalizowanych usług zdrowotnych pacjentom i obywatelom
Gianni D’Errico, Urzędnik ds Finansowania Europejskiego, Regionalna Fundacja Badań Biomedycznych

Medycyna personalizowana jako przyszłośc opieki onkologicznej – marzenie młodego onkologa i oczekiwanie pacjenta

Dr Konrad Tałasiewicz, Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kariologii i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

20:00 – 22:00
Kolacja powitalna
Medycyna personalizowana jako element ochrony zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną
Dr Beata Jagielska,
 Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Dzień 2 – 20 czerwca

PODSTAWY BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Wykład gościnny:
08:30 – 09:10
Jaka jest nowa strategia terapii celowanej w leczeniu raka jelita grubego i raka trzustki?
Prof. Thomas Seufferlein, Dyrektor Medyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki, Ulm, Niemcy
Przewodniczący obrad: Dr Elżbieta Sarnowska Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
09:10 – 09:30
Molekularne podstawy raka
Prof. Janusz Siedlecki, 
Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
09:30 – 09:50
Płynna biopsja z perspektywy klinicznej
Prof. Stefan Holdenrieder, 
Dyrektor Instytutu Medycyny Laboratoryjnej, Niemieckie Centrum Serca (DHM), Monachium, Niemcy
09:50 – 10:10
Biobanking – powiązanie z innowacją praktyki klinicznej
Dr Peter Riegman, 
Kierownik Banku Tkanek Centrum Medyczne Erasmus, Rotterdam, Holandia 
Sesja pytań i odpowiedzi
MEDYCYNA PERSONALIZOWANA W POŁĄCZENIU Z IMMUNOTERAPIĄ
Słowo wstępne: Denis Horgan, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej 
10:10-11:10
Medycyna personalizowana w połączeniu z immunoterapią
Prof. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Sesja pytań i odpowiedzi
11:10 – 11:40
Przerwa kawowa
DIAGNOSTYKA I LECZENIE GASTROENTEROLOGICZNE
Sesja ta poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w obszarze endoskopii żołądkowo-jelitowej, które umożliwiają wczesne i dokładne rozpoznanie zmian przedrakowych oraz wczesnych stadiów nowotworów przełyku, żołądka i jelita grubego. Metodologia wymaga użycia nowoczesnego sprzętu o wysokiej rozdzielczości z możliwością powiększenia i elektronicznego wyostrzenia obrazu, zastosowania chromoendoskopii przy użyciu specjalnych barwników oraz endosonografii (EUS) z biopsją oraz ultradźwięków z elementami elastografii itp.
Przedstawione zostaną również metody zaawansowanych technik resekcji endoskopowej, w tym EMR (mukozektomia endoskopowa), ESD (dysekcja podśluzówkowa) w terapii wczesnych zmian przedrakowych i wczesnych stadiów nowotworów. Po prezentacji nastąpi dyskusja interdyscyplinarna dotycząca prezentowanych przypadków.
Uczestnicy będą mieli również możliwość dokonania praktycznej obserwacji metod stosowanych w Klinice Gastroenterologii COI (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie). Specjalistyczny zespół medyczny zajmujący się przewodem pokarmowym w COI znany jest na całym świecie z publikacji w prestiżowym czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine poświęconych jakości endoskopii jelita grubego, badaniom przesiewowym w kierunku raka jelita grubego oraz tematyce związanej z krajowym rejestrem przełyku Barretta.

Sesja – Rola medycyny personalizowanej w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego

Przewodniczący sesji: Marius Geanta, Współzałożyciel, Centrum Innowacji w Medycynie, Bukareszt, Rumunia

11:40 – 12:10
Praktyczne umiejętności w doborze najlepszej metody leczenia raka jelita grubego
Dr Gunnar Folprecht,  Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki im. Carla Gustava Carusa, Drezno, Niemcy
Sesja pytań i odpowiedzi
12:10 – 12:25
Jaka jest obecnie organizacja badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego?
Prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Sesja pytań i odpowiedzi

12:25 – 12:55
Rola nowoczesnej endoskopii w diagnostyce i terapii raka przewodu pokarmowego
Prof. Michał Kamiński, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Sesja pytań i odpowiedzi

12:55- 13:10
Obserwacja endoskopowa pacjentów po terapii leczniczej raka przewodu pokarmowego
Dr Magnus Loberg, Instytut Zdrowia i Społeczeństwa Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Sesja pytań i odpowiedzi

13:10- 14:00
Lunch
 
 
Hematoonkologia – sesja I

Znaczący postęp w zakresie poprawy wykrywalności raka i metod leczenia, który miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, zwiększył szanse przeżycia pacjentów onkologicznych. Diagnostyka laboratoryjna we współczesnej onkologii hematologicznej jest niezwykle ważna i często jest zasadniczym elementem stosowanych procedur diagnostycznych i leczniczych. Hematologia od wielu lat korzysta z postępów inżynierii genetycznej w praktyce klinicznej, w obszarach takich jak: patomechanizmy nowotworowe, diagnoza określonych chorób, choroby klasyfikowane oparte na parametrach molekularnych, monitorowanie reakcji na leczenie, wykrywanie progresji choroby, a także chimeryzm potransplantacyjny lub odrzucenie przeszczepu. Najważniejszymi metodami genetycznymi stosowanymi w hematologii są klasyczne badania cytogenetyczne, badania cytogenetyczno-molekularne i badania w zakresie biologii molekularnej.
Celem tej sesji jest zapoznanie się z podstawowymi narzędziami diagnostycznymi współczesnej hematologii, a także omówienie ich znaczenia w diagnostyce i leczeniu konkretnych chorób hematologicznych.
Podczas tej sesji odbędzie się wykład i warsztaty z zajęciami interaktywnymi (wizyty na oddziale transplantacji, lekcje biologii molekularnej i wizyty w laboratorium genetycznym).
Podczas warsztatów chcielibyśmy przedstawić klinikę Nowotworów Układu Chłonnego (KNUCH) z Oddziałem Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu, która jest największą kliniką w Polsce poświęconą diagnostyce i leczeniu nowotworów układu chłonnego. Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i kierownik Kliniki profesor Jan Walewski jest uznanym autorytetem w Polsce i na świecie w dziedzinie hematoonkologii. Co roku ponad 600 nowych pacjentów zgłasza się do Kliniki, z których ponad 34% stanowią chorzy na rzadkie nowotwory układu chłonnego. Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej z 20 łóżkami w salach wyposażonych w system filtracji klimatyzacji HEPA stanowi integralną część Kliniki. W latach 2013-2015 przeprowadzono 190 autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Od 1997 r. było ich razem 847.

Przewodniczący obrad: Prof. Giovanni Codacci Pisanelli, Katedra Nauk Medycznych i Chirurgicznych oraz Biotechnologii, Universytet „La Sapienza”, Rzym, Włochy

14:00 – 14:30
Wykład I
W pogoni za celem terapeutycznym w nowotworze układu chłonnego z dużych komórek B o wysokim stopniu złośliwości
Prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
14:30 – 15:00
Wykład II                             

Prewencja personalizowana

Prof. Angelo ParadisoFundacja Instytut Badań i  Ochrony Zdrowia, Instytut Nowotworów, Bari, Włochy  

Sesja pytań i odpowiedzi
 
 
Hematoonkologia – sesja II –  podgrupy i wizyty w oddziałach klinicznych
15:00 – 16:00
Planowanie procedury diagnostycznej. Część.1 Wprowadzenie kliniczne, cytometria przepływowa, cytogenetyczne metody
Dr Anna Dąbrowska-Iwanicka, Dr Agnieszka Druzd –Sitek, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Grzegorz Rymkiewicz, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof Barbara Pieńkowska-Grela, Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Dr Beata Grygalewicz, 
Samodzielna Pracownia Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
16:00 – 16:10
Przerwa i podział uczestników na podgrupy
 
16:10 – 17:30
Planowanie procedury diagnostycznej. Część.2 Prezentacja przypadku pacjenta
Dr Anna Dąbrowska-Iwanicka, Dr Agnieszka Druzd-Sitek, Dr Joanna Romejko-Jarosińska, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Grzegorz Rymkiewicz, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Dr Beata Grygalewicz, Dr Renata Woroniecka, Samodzielna Pracownia CytogenetykiCentrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Przypadek 1 – Agresywny NHL, Przypadek 2 – Szpiczak osocza 

16:10 – 16:35
Grupa I. Wizyta w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej
Grupa II. Prezentacja pacjenta (przypadek 1)
Grupa III. Prezentacja pacjenta (przypadek 2)  
16:35 – 17:00
Grupa II. Wizyta w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej
Grupa III. Prezentacja pacjenta (przypadek 1)
Grupa I. Prezentacja pacjenta (przypadek 2)  
17:00 – 17:30
Grupa III. Wizyta w Klinice Nowotworów Układu Chłonnego z Oddziałem Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej
Grupa I. Prezentacja pacjenta (przypadek 1)
Grupa II. Prezentacja pacjenta (przypadek 2)  
Z PERSPEKTYWY PACJENTA
Przewodniczący obrad:  Dr Mariola Kosowicz, Kierownik Poradni Psychoonkologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
17:30 – 19:30
Problemy psychologiczne u pacjentów onkologicznych
Dr Marta Kulpa, Poradnia Psychoonkologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Sesja pytań i odpowiedzi

20:00 – 22:00
Kolacja

Dzień 3 – 21 czerwca

RAK PŁUCA – CZĘŚĆ I

Rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób onkologicznych na całym świecie. W zaawansowanym stadium choroby przeżycie jako efekt terapii nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Wciąż niezaspokojona pozostaje potrzeba rozwoju nowych i innowacyjnych związków terapeutycznych. Od kilku lat obserwuje się poprawę diagnostycznych procedur chirurgicznych i molekularnych. Identyfikacja wartości predykcyjnej celów molekularnych (mutacje genu EGFR i przegrupowanie ALK) umożliwiła wskazanie pacjentów, którzy mogliby uzyskać kliniczne korzyści z inhibitorów kinazy tyrozynowej. Indywidualna terapia celowana oparta na selekcji molekularnej pacjentów z mutacją kierującą (driver) podwoiła całkowity czas przeżycia w porównaniu ze standardową chemioterapią.
Obserwuje się ostatnio rosnącą rolę immunoterapii wśród chorych na raka płuca. Inhibitory punktów kontrolnych PD1 / PDL1 mogą poprawić całkowity czas przeżycia oraz jakość życia jednej trzeciej pacjentów chorych na raka płuca. Jednak nadal potrzebna jest identyfikacja czynników predykcyjnych kwalifikująca do leczenia immunoterapią. Warsztaty to okazja do współpracy z ekspertami i podniesienia praktycznych umiejętności wyboru najlepszego leczenia chorych na raka płuca w erze onkologii precyzyjnej.
Rola obrazowania staje się coraz ważniejsza w ocenie odpowiedzi na leczenie raka płuca i jest ono niezbędne do określenia progresji choroby podczas konwencjonalnej chemioterapii i / lub molekularnej terapii celowanej, szczególnie w dobie medycyny spersonalizowanej. Kryteria odpowiedzi radiologicznej na leczenie nieustannie ewoluują równolegle z postępami w leczeniu raka płuca.
Podczas tej prezentacji omówione zostaną kryteria odpowiedzi nowotworu na leczenie, takie jak kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz kryteria oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (ang.: RECIST – Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Są praktyczne i łatwe w stosowaniu, stanowią standardowe środki oceny reakcji dla różnych ośrodków medycznych, jednak mają również istotne ograniczenia.
Zaawansowane metody obrazowania, w tym tomografia komputerowa (ang.: CT – computed tomography) z perfuzją guza, objętość guza, dynamiczne obrazowanie RM z kontrastem materiałowym (ang. DCE – dynamic contrast material–enhanced) i obrazowanie zależne od dyfuzji (ang.: DWI – diffusion-weighted imaging) są przedmiotem badań w odniesieniu do nowotworów płuca. Wyniki kilku badań były obiecujące i wykazały, że techniki te mają potencjał dla oceny odpowiedzi nowotworu na konkretną terapię.
Podczas warsztatów zostaną przedstawione procedury diagnostyczne (EBUS, bronchoskopia). Uczestnicy warsztatów będą mogli uczestniczyć w praktycznych zajęciach z diagnostyki molekularnej. Omówione zostanie zastosowanie biopsji płynnych w diagnostyce raka płuca.

Przewodniczący obrad: Prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Słowo wstepne: Denis Horgan, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej 

08:30 – 08:45
Nowoczesne obrazowanie w raku płuca
Sebastian Schmidt, Kierownik ds Strategii i Zagadnień Medycznych Tomografii Komputerowej Siemens Healthineers, Niemcy
08:45 – 09:00
Patologia – nowa era w leczeniu raka płuca
Prof. Renata Langfort, Kierownik Zakładu Patomorfologii, Instytut  Gruźlicy i Chorób Płuc
09:00 – 09:30
Diagnostyka molekularna w niedrobnokomórkowym raku płuca (ang.: NSCLC – non-small-cell lung carcinoma)
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Sesja pytań i odpowiedzi
RAK PŁUCA – CZĘŚĆ II
Przewodniczący sesji: Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
09:30 – 10:00
Terapia ukierunkowana genetycznie w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca
Prof. Jacques Cadranel, Kierownik Katedry Pulmonologii, Szpital Uniwersytecki Paryż, Francja
10:00 – 10:30
Immunoterapia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
Dr Torsten Gerriet Blum, Oddział Pulmonologii, Klinika Helios, Berlin, Niemcy
Sesja pytań i odpowiedzi
10:30 – 11:00
Przerwa kawowa
RADIOTERAPIA W MEDYCYNIE PERSONALIZOWANEJ
Europejscy eksperci w dziedzinie radioterapii onkologicznej poprowadzą wykłady z zakresu najnowszych zaawansowanych technik, które są rekomendowane z uwagi na ich wysoką konformalność (oszczędzanie zdrowych tkanek), w szczególności z zakresu zalecanych technik dotyczących radioterapii protonowej, radioterapii stereotaktycznej.
Podczas wykładów eksperci przedstawią personalizowaną strategię dotyczącą raka głowy i szyi spowodowanego zakażeniem wirusem HPV o pozytywnym statusie oraz omówią wpływ infekcji wirusem HPV na rokowania dla radioterapii i leczenia systemowego. Eksperci w dziedzinie onkologii głowy i szyi przedstawią biologię, nową klasyfikację i rokowania.

Strategia stosowania najnowszych terapii skojarzonych (radioterapia i immunoterapia) jest zależna od aberracji molekularnej i charakterystyki guza.
Nowa strategia leczenia skojarzonego radioterapią i immunoterapią systemową lub terapią celowaną zostanie omówiona w pełnym zakresie –  od podstaw do zastosowania klinicznego. Ta część planowana jest jako dyskusja przy okrągłym stole z udziałem ekspertów i uczestników warsztatów.
Po części teoretycznej uczestnicy odwiedzą Zakład Radioterapii, gdzie zapoznają się z procesem planowania radioterapii.

Przewodniczący sesji:  Prof. Andrzej Kawecki, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

11:00 – 11:20
Rak prostaty – czy terapia personalizowana jest możliwa?
Dr Iwona Skoneczna, Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
11:20 – 11:40
Konformalna i wysoce konformalna radioterapia w leczeniu indywidualnym. Radioterapia stereotaktyczna. Radiochirurgia. Rola PET-CT jako markera biologicznego w planowaniu leczenia indywidualnego. Radioterapia adaptacyjna w leczeniu indywidualnym.
Prof. Jacek Fijuth, Kierownik Zakładu Radioterapii,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
11:40 – 12:00
Radioterapia konformalna w połączeniu z immunoterapią i ukierunkowanym leczeniem systemowym – kto skorzysta z tej strategii leczenia? Abscopal effect – mechanizmy i efekty kliniczne.
Dr Dorota Kiprian,  Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Sesja pytań i odpowiedzi
WARSZTAT
Przewodniczący sesji: Prof. Jacek Fijuth, Kierownik Zakładu Radioterapii,  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Podział na 2 grupy – po 30 minutach zmiana

12:00 – 13:00
Grupa I –   „Praktyczne zasady częściowej brachyterapii raka prostaty we wczesnych stadiach klinicznych.”
Warsztat: „Praktyczne zasady planowania techniki aktywnego wstrzymywania oddechu u pacjentów z rakiem lewej piersi.”
Dr Mateusz Dąbkowski, Zakład Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Dorota Kiprian, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Grupa II – „Praktyczne zasady częściowej brachyterapii raka prostaty we wczesnych stadiach klinicznych.”
Warsztat: „Praktyczne zasady planowania techniki aktywnego wstrzymywania oddechu u pacjentów z rakiem lewej piersi.”
Dr Mateusz Dąbkowski, Zakład Brachyterapii,  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Dorota Kiprian, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
13:00 – 14:00
Lunch
Przewodniczący sesji: Prof. Zbigniew Gaciong, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14:00 – 14:30
Czy istnieje prawdziwa potrzeba personalizacji diagnostyki i terapii w kardiologii?
Prof. Leszek Przemysław, Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Instytut Kardiologii 
14:30 – 15:00
Personalizowane leczenie chorób sercowo-naczyniowych
Prof. Željko Plazonić, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Chorwacja 

 

15:00 – 16:00
Wykład gościnny: Medycyna personalizowana w leczeniu pacjentów z rozsianym rakiem trzustki – medyczne science fiction?
Dr Leszek Kraj, Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
16:00 – 16:30
Przerwa kawowa
WARSZTAT DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ
Medycyna precyzyjna / personalizowana to nowe wielodyscyplinarne podejście do leczenia i zapobiegania chorobom, koncentrujące się na znalezieniu najskuteczniejszej strategii leczenia dla danego pacjenta. Proces ten opiera się na pozyskiwaniu danych genetycznych, molekularnych, wnikliwych danych klinicznych oraz innych parametrów z powiązanych dziedzin naukowych (z przyrostkiem –omika w nazwie) i na wykonywanych ostatecznie komputerowych analizach dużych zbiorów danych, w wyniku których możliwe jest wykrycie biomarkerów i zaplanowanie zindywidualizowanej terapii.
Zakład Genetyki COI i Klinika Gastroenterologii Molekularnej CMKP, oba kierowane przez prof. Ostrowskiego, od ponad dekady angażują się w szeroko zakrojone projekty w dziedzinie genomiki, transkryptomiki i proteomiki; takie doświadczenia pozwoliły nam dostrzec ogromną potrzebę przeszkolenia specjalistów w zakresie umiejętności łączenia informacji pochodzących z tych wielu dziedzin z danymi klinicznymi. Potrzeba ta stała się jeszcze bardziej widoczna za sprawą powszechnej dostępności sekwencjonowania nowej generacji (ang.: NGS – next-generation sequencing), która zrewolucjonizowała dziedzinę biomedycyny, m.in. poprzez umożliwienie rozwoju wiedzy na temat genomiki nowotworów. Uważamy, że dopiero wprowadzenie programów szkoleniowych w zakresie przeprowadzania analiz w oparciu o narzędzia informatyczne oraz nowych technologii biomedycznych pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału medycyny precyzyjnej. Dlatego od 2012 roku, w ramach kursów organizowanych przez CMKP, prowadzimy szkolenia obejmujące wykłady z zakresu medycyny molekularnej oraz podstawowe szkolenia z zakresu bioinformatyki, a także praktyczne ćwiczenia w laboratorium. Poniżej wymieniono technologie, aplikacje i narzędzia analityczne, które zostały zaprezentowane uczestnikom naszych kursów.
Trzy grupy – po 50 minut dla każdego zagadnieniu.

Przewodniczący sesji: Dr Elżbieta Sarnowska, Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

16:30 – 19:00
Medycyna personalizowana w praktyce klinicznej – od laboratorium genetycznego do praktycznego zastosowania

Prof. Jerzy Ostrowski, Kierownik Zakładu Genetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Andrzej Tysarowski,  Kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Konrad Tałasiewicz, Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym: aktualne perspektywy leczenia i przyszłe strategie terapeutyczne

Dr Elżbieta Sarnowska, Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Dr Konrad Tałasiewicz, Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny PaliatywnejCentrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nowoczesne metody leczenia celowanego w raku jajnika
Prof. Mariusz Bidziński, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Piotr Sobiczewski, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Sesja pytań i odpowiedzi
20:00 – 22:00
Uroczysta kolacja

Powitanie: Denis Horgan, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
Prof. Giovanni Codacci Pisanelli, Katedra Nauk Medycznych i Chirurgicznych oraz Biotechnologii, Uniwersytet „La Sapienza”, Rzym, Włochy

 

Dzień 4 – 22 czerwca

ROLA DIAGNOSTYKI PATOLOGICZNEJ W MEDYCYNIE PERSONALIZOWANEJ

Patologia odgrywa niezwykle ważną rolę w nowoczesnej medycynie spersonalizowanej. Szczególnie ważny jest etap przedanalityczny dla odpowiedniego zachowania informacji genetycznej na potrzebę badań tkanek i badań molekularnych. Rola patologów w szybkiej i dokładnej diagnostyce rośnie, zwłaszcza w przypadkach, kiedy brana jest pod uwagę terapia celowana. Wprowadza się nowe narzędzia diagnostyczne, ale także opracowuje się nowe rozwiązania w zakresie przechowywanie materiału biologicznego w celu zapewnienia szybkiego i pewnego dostępu do próbek.

Przewodniczący sesji: Prof. Giovanni Codacci Pisanelli, Katedra Nauk Medycznych i Chirurgicznych oraz Biotechnologii, Uniwersytet „La Sapienza”, Rzym, Włochy

08:00 – 08:20
Rola patomorfologa w diagnostyce molekularnej
Prof. Monika Prochorec-Sobieszek, Kierownik Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
08:20 – 08:35
Diagnostyka personalizowana
 
08:35 – 09:00
Płynna biopsja w praktyce klinicznej
Prof. Mario Pazzagli, Katedra Badań Eksperymentalnych i Klinicznych Biomedycznych, Uniwersytet Florencki, Florencja, Włochy
09:00 – 09:20
Markery predykcyjne w raku piersi
Dr Wojciech Olszewski, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
09:20 – 09:40
Molekularne podtypy raka żołądka – diagnostyczne podejście patologa
Dr Andrzej Mróz, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
09:40 – 10:00
Metody patomorfologiczne i molekularne w terapii spersonalizowanej nowotworu głowy i szyi
Dr Monika Durzyńska, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
10:00 – 10:20
Bioinformatyka i sztuczna inteligencja (ang.: (AI – artificial intelligence) w codziennej praktyce medycznej. Sesja wspierana przez sponsorów
Dr Kaja Milanowska, Ardigen S.A.
10:20 – 10:40
Zastosowanie sztucznej inteligencji w celu podniesienia wskaźnika odpowiedzi na immunoterapię
Dr Kaja Milanowska, Ardigen S.A.
10:40 – 11:00
Personalizacja badań diagnostycznych w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym
Piotr Winiarczyk, Philips
11:00 – 11:30
Przerwa kawowa
DYSKUSJA PRZY OKRĄGŁYM STOLE: MEDYCYNA PERSONALIZOWANA – GDZIE JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? DIAGNOSTYKA i MOŻLIWOŚCI TERAPII W OBSZARZE MEDYCYNY PRECYZYJNEJ, PRAWA PACJENTA, ZMIANY SYSTEMOWE A MEDYCYNA PERSONALIZOWANA. 

Moderowana dyskusja przy okrągłym stole z udziałem kluczowych klinicystów, przedstawicieli grup działających na rzecz praw pacjenta i przedstawicieli polityki zdrowotnej.

Przewodniczący sesji: Chair:  Marius Geanta, Wpółzałożyciel Centrum Innowacji w Medycynie, Bukareszt, Rumunia

11:30 – 13:00

Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Dr Jasmina Koeva-Balabanova,  Przewodnicząca Rady Bułgarskiej Koalicji Medycyny Precyzyjnej i Personalizowanenetyk
Dr Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
Prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Prof. Maciej Krzakowski,  Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej,  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Prof. Željko Plazonić, Sekretarz Stanu,  Ministerstwo Zdrowia, Chorwacja
Prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

PODSUMOWANIE I OCENA PROGRAMU, IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW BRAKUJĄCYCH I PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH
Przewodniczący sesji: Prof. Giovanni Codacci Pisanelli, Katedra Nauk Medycznych i Chirurgicznych oraz Biotechnologii, Uniwersytet „La Sapienza”, Rzym Włochy
13:00 – 13:30
Dr Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
Prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologiczego
Prof. Maciej Krzakowski, Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie
Prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

13:30 – 15:00
Lunch

 

*Agenda może ulec zmianie

Program wydarzenia

Szkolenie i edukacja doświadczonych klinicystów oraz personelu medycznego w zakresie medycyny personalizowanej

Dzień 1 – 19 czerwca

Otwarcie tegorocznej edycji Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej EAPM

15:00 – 15:15

Słowo wstępne prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego David Byrne, współprzewodniczący Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (EAPM)

15:15 – 15:30

Wprowadzenie Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia Denis Horgan, dyrektor wykonawczy EAPM
Obrady wstępne –  Czym jest personalizowana medycyna? Medycyna personalizowana jako paradygmat integracji systemu opieki zdrowotnej. – Zrozumienie różnorodności genetycznej człowieka – wykład poświęcony genetyce, aspiracjom etycznym i ich roli w medycynie. Przewodniczący obrad:  Gordon McVie, współprzewodniczący Koalicji European Alliance for Personalised Medicine

15:30 – 15:50

prof. Maria Sąsiadek

15:50 – 16:10

Paul Jones, dyrektor, Population Genomics illumina, Inc.

16:10 – 16:20

prof. Jan Walewski

16:20 – 17:00

przerwa na kawę
Medycyna personalizowana i perspektywy jej rozwoju Przewodniczący obrad:  Denis Horgan, dyrektor wykonawczy Koalicji European Alliance for Personalised Medicine

17:00 – 17:30

Biologia molekularna – postępy i wyzwania. prof. Jerzy Ostrowski

17:30 – 19:00

Oblicza medycyny personalizowanej – czy medycyna personalizowana jest rzeczywiście personalizowana? – Alexander Eggermont, Instituit Gustqv Roussy – Konrad Tałasiewicz  –  młody polski onkolog

20:00 – 22:00

Kolacja powitalne David Byrne, współprzewodniczący EAPM  dr Beata Jagielska,  prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Dzień 2 – 20 czerwca

Podstawy biologii molekularnej Przewodniczący obrad: dr Elżbieta Sarnecka

08:30-09:30

prof. Janusz  Siedlecki Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi
Medycyna personalizowana w połączeniu z immunoterapią

09:30 – 10:30

prof. Iwona Ługowska prof. Piotr Rutkowski Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi

10:30 – 11:00

przerwa na kawę
Diagnostyka i leczenie gastroenterologiczne Sesja ta poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w obszarze endoskopii żołądkowo-jelitowej, które umożliwiają wczesne i dokładne rozpoznanie zmian przedrakowych oraz wczesnych stadiów nowotworów przełyku, żołądka i jelita grubego. Metodologia wymaga użycia nowoczesnego sprzętu o wysokiej rozdzielczości z możliwością powiększenia i elektronicznego wyostrzenia obrazu, zastosowania chromoendoskopii przy użyciu specjalnych barwników oraz endosonografii (EUS) z biopsją oraz ultradźwięków z elementami elastografii itp. Przedstawione zostaną również metody zaawansowanych technik resekcji endoskopowej, w tym EMR (mukozektomia endoskopowa), ESD (dysekcja podśluzówkowa) w terapii wczesnych zmian przedrakowych i wczesnych stadiów nowotworów. Po prezentacji nastąpi dyskusja interdyscyplinarna dotycząca prezentowanych przypadków. Uczestnicy będą mieli również możliwość dokonania praktycznej obserwacji metod stosowanych w Klinice Gastroenterologii COI (Centrum OnkologiiInstytut im. Marii Skłodowskiej-Curie). Specjalistyczny zespół medyczny zajmujący się przewodem pokarmowym w COI znany jest na całym świecie z publikacji w prestiżowym czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine poświęconych jakości endoskopii jelita grubego, badaniom przesiewowym w kierunku raka jelita grubego oraz tematyce związanej z krajowym rejestrem przełyku Barretta. Przewodniczący obrad: Marius Geanta – do potwierdzenia
Sesja I – Personalizowana terapia raka jelita grubego

11:00 – 11:30

Jaka jest nowa strategia terapii celowanej w leczeniu raka jelita grubego? T. Seufferlein

11:30 – 12:00

Praktyczne umiejętności w doborze najlepszej metody leczenia raka jelita grubego. Gunnar Folprecht (Niemcy) Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi
Sesja II – Rola endoskopii

20:00 – 22:00

Otwarcie tegorocznej edycji Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej EAPM 15:00 – 15:15         Słowo wstępne prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego David Byrne, współprzewodniczący Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (EAPM) 15:15 – 15:30         Wprowadzenie

  1. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia

Denis Horgan, dyrektor wykonawczy EAPM Obrady wstępne –  Czym jest personalizowana medycyna? Medycyna personalizowana jako paradygmat integracji systemu opieki zdrowotnej. – Zrozumienie różnorodności genetycznej człowieka – wykład poświęcony genetyce, aspiracjom etycznym i ich roli w medycynie. Przewodniczący obrad:  Gordon McVie, współprzewodniczący Koalicji European Alliance for Personalised Medicine 15:30 – 15:50          prof. Maria Sąsiadek 15:50 – 16:10          Paul Jones, dyrektor, Population Genomics illumina, Inc. 16:10 – 16:20           prof. Jan Walewski 16:20 – 17:00          przerwa na kawę   Medycyna personalizowana i perspektywy jej rozwoju Przewodniczący obrad:  Denis Horgan, dyrektor wykonawczy Koalicji European Alliance for Personalised Medicine 17:00 – 17:30           Biologia molekularna – postępy i wyzwania. prof. Jerzy Ostrowski   17:30 – 19:00           Oblicza medycyny personalizowanej – czy medycyna personalizowana jest rzeczywiście personalizowana? – Alexander Eggermont, Instituit Gustqv Roussy – Konrad Tałasiewicz  –  młody polski onkolog 20:00 – 22:00          Kolacja powitalne                                 David Byrne, współprzewodniczący EAPM  dr Beata Jagielska,  prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Dzień 2 – 20 czerwca

Podstawy biologii molekularnej Przewodniczący obrad: dr Elżbieta Sarnecka 08:30 – 09:30                        prof. Janusz  Siedlecki Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi     Medycyna personalizowana w połączeniu z immunoterapią   09.30 – 10.30 prof. Iwona Ługowska prof. Piotr Rutkowski   Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi   10:30 – 11.00             przerwa na kawę     Diagnostyka i leczenie gastroenterologiczne Sesja ta poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w obszarze endoskopii żołądkowo-jelitowej, które umożliwiają wczesne i dokładne rozpoznanie zmian przedrakowych oraz wczesnych stadiów nowotworów przełyku, żołądka i jelita grubego. Metodologia wymaga użycia nowoczesnego sprzętu o wysokiej rozdzielczości z możliwością powiększenia i elektronicznego wyostrzenia obrazu, zastosowania chromoendoskopii przy użyciu specjalnych barwników oraz endosonografii (EUS) z biopsją oraz ultradźwięków z elementami elastografii itp. Przedstawione zostaną również metody zaawansowanych technik resekcji endoskopowej, w tym EMR (mukozektomia endoskopowa), ESD (dysekcja podśluzówkowa) w terapii wczesnych zmian przedrakowych i wczesnych stadiów nowotworów. Po prezentacji nastąpi dyskusja interdyscyplinarna dotycząca prezentowanych przypadków. Uczestnicy będą mieli również możliwość dokonania praktycznej obserwacji metod stosowanych w Klinice Gastroenterologii COI (Centrum OnkologiiInstytut im. Marii Skłodowskiej-Curie). Specjalistyczny zespół medyczny zajmujący się przewodem pokarmowym w COI znany jest na całym świecie z publikacji w prestiżowym czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine poświęconych jakości endoskopii jelita grubego, badaniom przesiewowym w kierunku raka jelita grubego oraz tematyce związanej z krajowym rejestrem przełyku Barretta. Przewodniczący obrad: Marius Geanta – do potwierdzenia Sesja I – Personalizowana terapia raka jelita grubego   11:00 – 11:30            Jaka jest nowa strategia terapii celowanej w leczeniu raka jelita grubego?

  1. Seufferlein

11:30 – 12:00   Praktyczne umiejętności w doborze najlepszej metody leczenia raka jelita grubego. Gunnar Folprecht (Niemcy) Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi   Sesja II – Rola endoskopii   12:00 – 12:15            Jaka jest obecnie organizacja badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego?                                    prof. Jarosław Reguła 12:15 – 12:45            Rola nowoczesnej endoskopii w diagnostyce i terapii raka przewodu pokarmowego.                                    prof. Michał Kaminski 12:45 – 13:00            Obserwacja endoskopowa pacjentów po terapii leczniczej raka przewodu pokarmowego.                                    Magnus Loberg (Norwegia) Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi 13:00 – 14:00              przerwa na lunch Haemato-onkologia – sesja I Znaczący postęp w zakresie poprawy wykrywalności raka i metod leczenia, który miał miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, zwiększył szanse przeżycia pacjentów onkologicznych. Diagnostyka laboratoryjna we współczesnej onkologii hematologicznej jest niezwykle ważna i często jest zasadniczym elementem stosowanych procedur diagnostycznych i leczniczych. Hematologia od wielu lat korzysta z postępów inżynierii genetycznej w praktyce klinicznej, w obszarach takich jak: patomechanizmy nowotworowe, diagnoza określonych chorób, choroby klasyfikowane oparte na parametrach molekularnych, monitorowanie reakcji na leczenie, wykrywanie progresji choroby, a także chimeryzm potransplantacyjny lub odrzucenie przeszczepu. Najważniejszymi metodami genetycznymi stosowanymi w hematologii są klasyczne badania cytogenetyczne, badania cytogenetyczno-molekularne i badania w zakresie biologii molekularnej. Celem tej sesji jest zapoznanie się z podstawowymi narzędziami diagnostycznymi współczesnej hematologii, a także omówienie ich znaczenia w diagnostyce i leczeniu konkretnych chorób hematologicznych. Podczas tej sesji odbędzie się wykład i warsztaty z zajęciami interaktywnymi (wizyty na oddziale transplantacji, lekcje biologii molekularnej i wizyty w laboratorium genetycznym). Podczas warsztatów chcielibyśmy przedstawić klinikę Nowotworów Układu Chłonnego (KNUCH) z Oddziałem Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu, która jest największą kliniką w Polsce poświęconą diagnostyce i leczeniu nowotworów układu chłonnego. Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i kierownik Kliniki profesor Jan Walewski jest uznanym autorytetem w Polsce i na świecie w dziedzinie hemato-onkologii. Co roku ponad 600 nowych pacjentów zgłasza się do Kliniki, z których ponad 34% stanowią chorzy na rzadkie nowotwory układu chłonnego. Oddział Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej z 20 łóżkami w salach wyposażonych w system filtracji klimatyzacji HEPA stanowi integralną część Kliniki. W latach 2013-2015 przeprowadzono 190 autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Od 1997 r. było ich razem 847. Przewodniczący obrad: Christine Chomienne, dyrektor Research & Innovation, INCa, Francja 14.00 – 14.30             Wykład I: W pogoni za celem terapeutycznym w nowotworze układu chłonnego z dużych                                        komórek B o wysokim stopniu złośliwości.                                          prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 14:30 – 15:00             Wykład II                                        Christine Chomienne, dyrektor Research & Innovation, INCa, Francja   Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi         Haemato-onkologia – sesja II –  podgrupy i wizyty w oddziałach klinicznych     15:00  15:30              Prezentacja przypadku pacjenta – planowanie procedury diagnostycznej. Część 1                                    dr Grzegorz Rymkiewicz                                    dr Anna Dąbrowska-Iwanicka   Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi   15:30 – 17:00            Dwa warsztaty (szpiczak mnogi i chłoniak). Wizyta na Oddziale Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej i Oddziale Transplantacji.  Zmiana podgrup (dwie podgrupy).   prof. Barbara Pienkowska-Grela dr Grzegorz Rymkiewicz dr Joanna Romejko-Jarosinska dr Agnieszka Druzd-Sitek   17:00 – 17:30            Prezentacja przypadku pacjentaplanowanie leczenia po otrzymaniu wyników procedur diagnostycznych. Część 2 prof. Barbara Pienkowska-Grela dr Grzegorz Rymkiewicz dr Anna Dąbrowska-Iwanicka     Z perspektywy pacjenta Przewodniczący obrad: dr Mariola Kosowicz 17.30 – 19.30             Sesja plenarna: “Komunikacja podczas konsultacji klinicznej.”                                  20:00 – 22:00             Kolacja                                              

Dzień 3 – 21 czerwca

  Rak płuc – część I Rak płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób onkologicznych na całym świecie. W zaawansowanym stadium choroby przeżycie jako efekt terapii nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Wciąż niezaspokojona pozostaje potrzeba rozwoju nowych i innowacyjnych związków terapeutycznych. Od kilku lat obserwuje się poprawę diagnostycznych procedur chirurgicznych i molekularnych. Identyfikacja wartości predykcyjnej celów molekularnych (mutacje genu EGFR i przegrupowanie ALK) umożliwiła wskazanie pacjentów, którzy mogliby uzyskać kliniczne korzyści z inhibitorów kinazy tyrozynowej. Indywidualna terapia celowana oparta na selekcji molekularnej pacjentów z mutacją kierującą (driver) podwoiła całkowity czas przeżycia w porównaniu ze standardową chemioterapią. Obserwuje się ostatnio rosnącą rolę immunoterapii wśród chorych na raka płuca. Inhibitory punktów kontrolnych PD1 / PDL1 mogą poprawić całkowity czas przeżycia oraz jakość życia jednej trzeciej pacjentów chorych na raka płuc. Jednak nadal potrzebna jest identyfikacja czynników predykcyjnych kwalifikująca do leczenia immunoterapią. Warsztaty to okazja do współpracy z ekspertami i podniesienia praktycznych umiejętności wyboru najlepszego leczenia chorych na raka płuca w erze onkologii precyzyjnej. Rola obrazowania staje się coraz ważniejsza w ocenie odpowiedzi na leczenie raka płuc i jest ono niezbędne do określenia progresji choroby podczas konwencjonalnej chemioterapii i / lub molekularnej terapii celowanej, szczególnie w dobie medycyny spersonalizowanej. Kryteria odpowiedzi radiologicznej na leczenie nieustannie ewoluują równolegle z postępami w leczeniu raka płuc. Podczas tej prezentacji omówione zostaną kryteria odpowiedzi nowotworu na leczenie, takie jak kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz kryteria oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (ang.: RECIST – Response Evaluation Criteria in Solid Tumors). Są praktyczne i łatwe w stosowaniu, stanowią standardowe środki oceny reakcji dla różnych ośrodków medycznych, jednak mają również istotne ograniczenia. Zaawansowane metody obrazowania, w tym tomografia komputerowa (ang.: CT – computed tomography) z perfuzją guza, objętość guza, dynamiczne obrazowanie RM z kontrastem materiałowym (ang. DCE – dynamic contrast material–enhanced) i obrazowanie zależne od dyfuzji (ang.: DWI – diffusion-weighted imaging) są przedmiotem badań w odniesieniu do nowotworów płuc. Wyniki kilku badań były obiecujące i wykazały, że techniki te mają potencjał dla oceny odpowiedzi nowotworu na konkretną terapię. Podczas warsztatów zostaną przedstawione procedury diagnostyczne (EBUS, bronchoskopia). Uczestnicy warsztatów będą mogli uczestniczyć w praktycznych zajęciach z diagnostyki molekularnej. Omówione zostanie zastosowanie biopsji płynnych w diagnostyce raka płuca.   Przewodniczący obrad: prof. Jacek Fijuth   08:30 – 08:45            Nowoczesne obrazowanie w raku płuc. Sebastian Schmidt, Head of Strategy and Medical Affairs Computed Tomography w Siemens Healthineers 08:45 – 09:00            Patologia – nowa era w leczeniu raka płuc  prof. Renata Langfort 09:00 – 09:30            Diagnostyka molekularna w niedrobnokomórkowym raku płuc (ang.: NSCLC – non-small-cell lung carcinoma)  prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi Rak płuc – część II – praktyczne implikacje   Przewodniczący obrad: prof Joanna Chorostowska-Wynimko     09:30 – 10:00            Terapia ukierunkowana genetycznie w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego                                      raka płuc. Jacques Cadranel   10:00 – 10:30            Immunoterapia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc.    Torsten Gerriet Blum Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi   10:30 – 11:00              przerwa na kawę Radioterapia w medycynie spersonalizowanej Europejscy eksperci w dziedzinie radioterapii onkologicznej poprowadzą wykłady z zakresu najnowszych zaawansowanych technik, które są rekomendowane z uwagi na ich wysoką konformalność (oszczędzanie zdrowych tkanek), w szczególności z zakresu zalecanych technik dotyczących radioterapii protonowej, radioterapii stereotaktycznej. Podczas wykładów eksperci przedstawią spersonalizowaną strategię dotyczącą raka głowy i szyi spowodowanego zakażeniem wirusem HPV o pozytywnym statusie oraz omówią wpływ infekcji wirusem HPV na rokowania dla radioterapii i leczenia systemowego. Eksperci w dziedzinie onkologii głowy i szyi przedstawią biologię, nową klasyfikację i rokowania. Strategia stosowania najnowszych terapii skojarzonych (radioterapia i immunoterapia) jest zależna od aberracji molekularnej i charakterystyki guza. Nowa strategia leczenia skojarzonego radioterapią i immunoterapią systemową lub terapią celowaną zostanie omówiona w pełnym zakresie –  od podstaw do zastosowania klinicznego. Ta część planowana jest jako dyskusja przy okrągłym stole z udziałem ekspertów i uczestników warsztatów. Po części teoretycznej uczestnicy odwiedzą Zakład Radioterapii, gdzie zapoznają się z procesem planowania radioterapii. Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Kawecki 11:00 – 11:30              Konformalna i wysoce konformalna radioterapia w leczeniu indywidualnym. Radioterapia stereotaktyczna. Radiochirurgia. Rola PET-CT jako markera biologicznego w planowaniu leczenia indywidualnego. Radioterapia adaptacyjna w leczeniu indywidualnym.  prof. Jacek Fijuth 11:30 – 12:00              Radioterapia konformalna w połączeniu z immunoterapią i ukierunkowanym leczeniem systemowym – kto skorzysta z tej strategii leczenia? Abscopal effect – mechanizmy i efekty kliniczne. dr Dorota Kiprian Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi   Warsztat Dwie grupy – każda grupa 30 minut (potem zmiana grup) Przewodniczący sesji: prof. Jacek Fijuth 12:00 – 13:00             Grupa I –   „Praktyczne zasady częściowej brachyterapii raka prostaty we wczesnych stadiach klinicznych.” Warsztat: „Praktyczne zasady planowania techniki aktywnego wstrzymywania oddechu u pacjentów z rakiem lewej piersi.” Dwie 30-minutowe grupy (następnie zmiana grup)                                       dr Mateusz Dąbkowski                                     dr Dorota Kiprian                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Grupa II – „Praktyczne zasady częściowej brachyterapii raka prostaty we wczesnych stadiach klinicznych.” Warsztat: „Praktyczne zasady planowania techniki aktywnego wstrzymywania oddechu u pacjentów z rakiem lewej piersi.”   dr Mateusz Dąbkowski dr Dorota Kiprian 13:00 – 14:00              przerwa na lunch 14.00 – 16.00               Problemy psychospołeczne u chorych na raka.                                       Małgorzata Tokarska 14.00- 15.00                  dr Magdalena Pawelec 15.00 – 16.00               Strategie radzenia sobie ze stresem w chorobie nowotworowej. dr Marta Kulpa Urszula Ziętelewicz   Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi 16:00 – 16:30              Przerwa na kawę Warsztat diagnostyki molekularnej   Medycyna precyzyjna / personalizowana to nowe wielodyscyplinarne podejście do leczenia i zapobiegania chorobom, koncentrujące się na znalezieniu najskuteczniejszej strategii leczenia dla danego pacjenta. Proces ten opiera się na pozyskiwaniu danych genetycznych, molekularnych, wnikliwych danych klinicznych oraz innych parametrów z powiązanych dziedzin naukowych (z przyrostkiem –omika w nazwie) i na wykonywanych ostatecznie komputerowych analizach dużych zbiorów danych, w wyniku których możliwe jest wykrycie biomarkerów i zaplanowanie zindywidualizowanej terapii. Zakład Genetyki COI i Klinika Gastroenterologii Molekularnej CMKP, oba kierowane przez prof. Ostrowskiego, od ponad dekady angażują się w szeroko zakrojone projekty w dziedzinie genomiki, transkryptomiki i proteomiki; takie doświadczenia pozwoliły nam dostrzec ogromną potrzebę przeszkolenia specjalistów w zakresie umiejętności łączenia informacji pochodzących z tych wielu dziedzin z danymi klinicznymi. Potrzeba ta stała się jeszcze bardziej widoczna za sprawą powszechnej dostępności sekwencjonowania nowej generacji (ang.: NGS – next-generation sequencing), która zrewolucjonizowała dziedzinę biomedycyny, m.in. poprzez umożliwienie rozwoju wiedzy na temat genomiki nowotworów. Uważamy, że dopiero wprowadzenie programów szkoleniowych w zakresie przeprowadzania analiz w oparciu o narzędzia informatyczne oraz nowych technologii biomedycznych pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału medycyny precyzyjnej. Dlatego od 2012 roku, w ramach kursów organizowanych przez CMKP, prowadzimy szkolenia obejmujące wykłady z zakresu medycyny molekularnej oraz podstawowe szkolenia z zakresu bioinformatyki, a także praktyczne ćwiczenia w laboratorium. Poniżej wymieniono technologie, aplikacje i narzędzia analityczne, które zostały zaprezentowane uczestnikom naszych kursów. Trzy grupy – po 50 minut dla każdego zagadnieniu. Przewodniczący sesji: dr Elżbieta Sarnecka 16:30 – 19:00               Medycyna spersonalizowana w praktyce klinicznej – od laboratorium genetycznego do                                          praktycznego zastosowania.                                         prof. Jerzy Ostrowski dr Andrzej Tysarowski Thermo Fisher (do potwierdzenia)  16:30 – 19:00                Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym: aktualne perspektywy leczenia i                                           przyszłe strategie terapeutyczne. dr Elżbieta Sarnecka                                      dr Konrad Tałasiewicz 16:30 – 19:00               Biologia raka jajnika: nowe możliwości translacji.   prof. Mariusz Bidziński prof. Piotr Sobiczewski Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi 20:00 – 22:00                Uroczysta kolacja      GordonMcVie, współprzewodniczący koalicji European Alliance for Personalised Medicine

Dzień 4 – 22 czerwca

  Rola diagnostyki patologicznej w medycynie spersonalizowanej Patologia odgrywa niezwykle ważną rolę w nowoczesnej medycynie spersonalizowanej. Szczególnie ważny jest etap przedanalityczny dla odpowiedniego zachowania informacji genetycznej na potrzebę badań tkanek i badań molekularnych. Rola patologów w szybkiej i dokładnej diagnostyce rośnie, zwłaszcza w przypadkach, kiedy brana jest pod uwagę terapia celowana. Wprowadza się nowe narzędzia diagnostyczne, ale także opracowuje się nowe rozwiązania w zakresie przechowywanie materiału biologicznego w celu zapewnienia szybkiego i pewnego dostępu do próbek. Przewodniczący sesji: Denis Horgan, dyrektor wykonawczy koalicji European Alliance for Personalised Medicine 08:00 – 08:20               Rola patomorfologa w diagnostyce molekularnej. prof. Monika Prochorec-Sobieszek 08:20 – 08:40               Markery predykcyjne w indywidualnej terapii niedrobnokomórkowego raka płuca. dr Piotr Wiśniewski 08:40 – 09:00               Płynna biopsja w praktyce klinicznej. Mario Pazzagli, University of Florence 09:00 – 09:20               Markery predykcyjne w raku piersi.                                     dr Wojciech Olszewski 09:20 – 09:40               Molekularne podtypy raka żołądka – diagnostyczne podejście patologa.                                      dr Andrzej Mróz   09:40 – 10:00               Metody patomorfologiczne i molekularne w terapii spersonalizowanej nowotworu głowy i szyi.                                      dr Monika Durzyńska   10:00 – 10:20                Bioinformatyka i sztuczna inteligencja (ang.: (AI – artificial intelligence) w codziennej praktyce medycznej. Sesja wspierana przez sponsorów.                                      dr Kaja Milanowska   10:20 – 10:40                Zastosowanie sztucznej inteligencji w celu podniesienia wskaźnika odpowiedzi na immunoterapię.                                       dr Kaja Milanowska   10:40 – 11:00                Nowoczesne obrazowanie w medycynie spersonalizowanej.                                      Reinier Schlatmann   Po wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi 11:00 – 11:30                 Przerwa na kawę     Dyskusja przy okrągłym stole: medycyna personalizowana – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Diagnostyka. Możliwości leczenia. Terapie ukierunkowane. Obserwacja poszpitalna, rzecznictwo i ochrona praw pacjenta, zmiany systemowe. Moderowana dyskusja przy okrągłym stole z udziałem kluczowych klinicystów, przedstawicieli grup działających na rzecz praw pacjenta i przedstawicieli polityki zdrowia (5-6 ekspertów). Przewodniczący sesji: Denis Horgan, dyrektor wykonawczy koalicji European Alliance for Personalised Medicine 11:30 – 13:00             prof. Joanna Chorostowska-Wynimko prof. Jan Walewski dr Beata Jagielska Bartosz Poliński   Podsumowanie i ocena programu, identyfikacja elementów brakujących i przygotowanie przyszłych programów szkoleniowych.   Przewodniczący sesji: Denis Horgan, dyrektor wykonawczy koalicji European Alliance for Personalised Medicine   13:00 – 13:30            dr Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia                                   prof. Jan Walewski 13:30 – 15:00              Lunch

Kontakt

Biuro organizacji III Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej

E-mail:
office@teach2018.com